// Fargeteori

Vil du lære mer om farge og fargeteori?

Her følger et utdrag fra Arnhild Sunnanå sitt foredrag på RBR sitt kunstseminar 2023.

goethes fargesirkel
Om farge og fargeteori i et kunsthistorisk perspektiv. Les utdraget her