Et forum for å fremme forståelse og interesse for god kunst

RBR

Vi har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant medlemsforeningene

Rogaland Bedriftskunst­foreningsråd

Hvem er vi, og hva driver vi med


Rogaland Bedriftskunstforeningsråd: 

Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR) har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant medlemsforeningene.
RBR skal være et veiledende organ for eksisterende bedriftskunstforeninger samt stå til rådighet ved opprettelse av nye foreninger.


Våre vedtekter finner du her.
Kontakt oss
Postboks 461, 4304 Sandnes
Mob:  924 59 485
Navn:     Jens Olav Flobak