// RBR`s Kunstseminar 2019

Kunstseminar 9. og 10 mars 2019 i Stavanger

RBR har igjen gleden av å invitere alle RBR sine medlemsforeninger til et nytt og spennende kunstseminar i Stavanger sentrum

Bjørg Thorhallsdottir - "Tillit"
Bjørg Thorhallsdottir - "Tillit"
Lørdag 9. mars og søndag 10. mars 2019 på Scandic Hotel Stavanger City – se vedlagt program og invitasjon. RBR oppfordrer foreningene til å la nye styremedlemmer få delta på seminaret som en del av nødvendig opplæring.

Kunstfaglig kunnskap og erfaring
På seminaret får nye medlemmer anledning til å tilegne seg både kunstfaglig kunnskap og erfaring. Seminaret er også sponset av Rogaland Fylkeskommune.

Kunstnere, kunstkritiker og kurator holder foredrag
På seminaret får deltakerne blant annet oppleve:
·       Bjørg Thorhallsdottir      - 2 foredrag og salg av egen kunst      

·       Kjetil Røed                       - 2 foredrag av kunstkritiker og foredragsholder

·       Trond Borgen                  - foredrag og omvisning på Bjarne Melgaard utstilling hos BGE                        

·       Hanne Mugaas                - foredrag om å sette opp en kunstutstilling av leder Kunsthall Stavanger

·       Liv Eiene                           - foredrag og salg av egen kunst                                  

·       Ingrid Toogood               - foredrag og salg av egen kunst                                     

RBR sitt kunstseminar 2019 starter lørdag morgen 9. mars. Se invitasjon her.
Vi har nå god erfaring med å arrangere RBR seminaret i Stavanger sentrum, og vi ønsker velkommen enda flere deltagere enn i 2018. Vi får også anledning til å besøke et av de faste kunstgalleriene i Stavanger sentrum, og i år skal vi besøke BGE og Bjarne Melgaard utstillingen.

RBR sitt Kunstseminar kan også kombineres med innkjøp av kunst til foreningene, og det er hele 3 kunstnere som stiller ut egen kunst for salg på seminaret. Kunstsalget arrangeres for RBR medlemsforeninger som har betalt medlemskontingenten for 2019.

Foruten et spennende kunstfaglig program er også følgende inkludert i prisen:
Overnatting – lørdag til søndag,  2 x lunsj (lørdag/søndag),  3 retters festmiddag (lørdag), 
Frokost (søndag), Kaffe og frukt i pausene begge dager.

Kunstomvisning og foredrag hos BGE,   Kunstutstillinger og salg av kunst,  Kunstlotteri med kunstpremier. 

Også i år er det mulig å delta på seminaret med kun dagpakke, et tilbud vi har utviklet for de som ikke har anledning å overnatte på hotellet. Deltageravgiften på seminaret i 2019 er:
·               deltager avgift i dobbeltrom                        kr. 2.500.-

·               deltager avgift i enkeltrom                           kr. 2.900.-

·               deltagere uten overnatting                           kr. 1.900.-

Seminaravgiften er subsidiert av Rogaland Fylke og RBR med ca. kr. 1.500.- pr. deltager, slik at du nærmest betaler bare for overnatting og mat.

Hjertelig velkommen til et spennende RBR kunst seminar i 2019!
Meld dere på med en gang,her er det prinsippet «førstemann til mølla » som gjelder og vi kan derfor ikke garantere plasser til alle, - men opp til hele 50 deltagere.

Påmelding: sendes til jof@nortrain.no med følgende informasjon:
·               navn på deltagere
·               navn på bedriftskunstforening

Alternativt kan man melde seg på via RBR sin flotte hjemmeside – som dere finner på www.bedriftskunstforeninger.no

Vi gleder oss til å være sammen med dere 9. og 10 mars, - og på felles festmiddag på lørdag kveld.

Med vennlig hilsen

RBR Styret

PS:         Innkalling til RBR 2019 Årsmøte 10 mars link her, er sendt ut innenfor 4 ukers fristen.
Bj%C3%B8rg%20Thoraldsdottir
Bjørg Thorahallsdottir kommer til kunstseminaret lørdag 9.mars, se vedlagt invitasjon