// RBR kunst arrangement 2017

Obrestad fyr og Hå gamle prestegård

Gjennom året 2017 har RBR arrangert en rekke kunstaktiviteter

Vakker og særpreget  keramilkk fra Livio Viggo Lilli
Vakker og særpreget keramilkk fra Livio Viggo Lilli
av: Marit Vasshus

RBR arrangerte Onsdag 7. juni 2017 i samarbeid med Hå Gamle Prestegard omvisning, foredrag og sosial aften på Obrestad Fyr og Hå Gamle Prestegård. 

Obredstad fyr med keramiker Livoi Viggo Lilli
På Obrestad Fyr hadde kjeramiker Livio Viggo Lilli en usedvanlig vakker og veldig spesiell sommerutstilling. Utstillingen bestod av 43 sand støypte arbeid i steingodsleire. Livio Viggo Lilli sin kunstproduksjon består både av brukskunst, konsept-kunst og reine formale objekt, men alltid i leire. Han har sin kunstutdanning fra Høgskolen i Akershus, Det nasjonale senter for keramikk (Le Cnifop) i Frankrike og fra samarbeid med franske keramikere som Christine Viennet og Charlotte Poulsen.

Hå gamle prestegård
Etterpå gikk turen til Hå Gamle Prestegard hvor det ble Kunstutstilling og foredrag av kunstneren Arvid Pettersen. Kunstneren viste bilder fra hvert tiår som kunstner, sammen med helt nye maleri. Tema: "Kunsten å forstå seg sjølv gjennom kunsten" - en "småfilosofisk" vandring gjennom kunsthistorien og se hvordan den gjenspeiler seg i samtidskunsten. Pettersen viser hvordan billedkunstneren bruker blikket, og forteller om persepsjon og komposisjonelle fenomen i kunsten. Han vil gå nærmere inn på noen av sine egne verk i utstillingen.

Om kunstneren Arvid Pettersen
Arvid Pettersen er ein av dei mest markante malarane i sin generasjon. Han har også spelt ei viktig rolle som kunstpedagog. Pettersen debuterte som grafikar på Vestlandsutstillingen 1967 og slapp også til på Høstutstillingen samme år. Det er difor 50 år som kunstnar som blir markert på utstillinga på Hå gamle prestegard. Det blir også anledning til å se på utstillingene Per Inge Bjørlo, VELKOMEN HEIM, installasjon & POWER TO THE BEES, Kunst, natur og kultur.

Det ble også anledning for bedriftskunstforeningene å gjøre innkjøp fra kunstbutikken til Hå Gamle Prestegard.

10/09/2017/Marit Vasshus
Keramiker Livio Viggo Lilli, Obrestad Fyr
Keramiker Livio Viggo Lilli, Obrestad Fyr
Kunstneren Arvid Pettersen, Hå Prestegård
Kunstneren Arvid Pettersen, Hå Gamle Prestegård
Keramiker Livio Viggo Lilli, Obrestad Fyr
Keramiker Livio Viggo Lilli, Obrestad Fyr