// Aktiviteter vår 2023

Nyåpning i St. Petri kirke for Roland Lengauers kunstverk - "Korsvei"

Tirsdag 28. mars kl. 19:00 skal det være nyåpning i St Petri kirke for Roland Lengauer sitt mest kjente kunstverk – «Korsvei».

st  petri
Kjære RBR medlemmer
 
Styret i RBR oppfordrer alle sine medlemmer til å stille opp på følgende offentlige arrangement.
 
(Dere må gjerne sende en melding til RBR om at dere stiller opp – slik at vi har en oversikt over omtrentlig hvor mange RBR medlemmer som stiller)
 
 
Tirsdag 28. mars kl. 19:00 skal det være nyåpning i St Petri kirke for Roland Lengauer sitt mest kjente kunstverk – «Korsvei».
 
Dette er en skulpturserie, - som består av 14 ulike verker – som til sammen beskriver Kristi lidelseshistorie.
 
Det er et åpent arrangement, - og det er fritt frem for alle å delta.
 
Roland var Æresmedlem i RBR, - og han var også med på å starte opp RBR i 1980.
 
Styret i RBR håper derfor at RBR blir representert med mange fremmøtte på dette arrangementet.
 
Blant annet skal Gunnar Danbolt og flere andre personer si noen ord på dette arrangementet, - så dette kan bli svært interessant arrangement.
 
Trond Borgen har blant annet uttalt at Hertervig og Lengauer er de største – men også de minst forståtte kunstnere i Rogaland.
 
Det ligger noe info om ovennevnte under St. Petri Kirke sin hjemmeside, - og Stavanger Kunstmuseum er medarrangør.
 
Det er også en Facebook side med info om dette 😊
 

Håper mange av dere stiller opp – for å hedre RBR sitt første Æresmedlem og med stifter.