// RBR kunstseminar 2017

Kunstseminar 2017

RBR arrangerte kunstseminar i februar 2017 i Stavanger med inspirerende foredrag fra kunsthistorikere og kunstnere

Multikunstner Pia Myrvold viste et utvalg av sine grafiske trykk etter foredragene.
Multikunstner Pia Myrvold viste et utvalg av sine grafiske trykk etter foredragene.

RBR KUNSTSEMINAR 2017

- Av Marit Vasshus

Kunsthistorikerne Gunner Danbolt og Frank Høifødt hadde spennende foredrag på kunstseminaret.
Kunstnerne Pia Myrvold og Lise Birkeland var invitert til å holde foredrag og vise egne kunstverk. 

Kunsthistoriker Frank Høifødt


Kunsthistoriker Frank Høifødt foreleste på kunstseminaret i vår om “Postmodernisme - hva er det?”.

Deretter fulgte et engasjert foredrag av  Høifødt der han  snakket om «Obstfelder og Munch».
Kunsthistoriker Gunnar Danbolt foreleste deretter om «Hva er samtidskunst» og «Noen norske samtidskunstnere».


img 2093Multilti - kunstneren Pia Myrvold foreleste om  sine internasjonale kunstprosjekter   «Hybrid Art - foredrag for New York Times, Art for Tomorrow – 2016».

Pia Myrvold presenterte også egen salgsutstilling for RBR, med påfølgende kunstsalg av hennes kunst.Kunstneren Lise Birkeland introduserte seg selv og sin kunst, med påfølgende salg av egen kunst. 

Kunsthistoriker Frank Høifødt presenterte  avslutningsvis «En reise til Malaga», som inspirasjon til RBR sin planlagte kunstreise for medlemmene i september 2017.

10/09/2017/ Marit Vasshus

Last ned program

Last ned invitasjon
 
img 2104
Kontakt oss
Postboks 461, 4304 Sandnes
Mob:  924 59 485
Navn:     Jens Olav Flobak